YSG

Hồ Nguyễn Kim Sỹ - Hành trình từ nữ doanh nhân đam mê thời trang đến danh hiệu MRS FASHION WORLD 2019

1 Chính trực
 
Chính trực
Sự liêm chính là vô cùng cần thiết đối với sự phát triển của cá nhân và tổ chức, là phẩm chất hàng đầu để trở thành nhà lãnh đạo tốt. Điều này đặc biệt quan trọng với các giám đốc điều hành cấp cao nhất, những người đang vạch ra chiến lược của tổ chức và là người đưa ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn cần phải chú trọng đến tầm quan trọng của sự liêm chính đối với lãnh đạo ở các vị trí khác nhau.
2 Khả năng trao quyền
Ủy quyền là một trong những trách nhiệm cốt lõi của người lãnh đạo, nhưng để trao quyền hiệu quả là không hề dễ dàng. Việc giao nhiệm vụ không chỉ giảm bớt công việc cho bản thân mà còn kích thích sự phát triển của nhân viên dưới quyền, nuôi dưỡng tinh thần làm việc nhóm, tạo cơ hội cho nhân viên tự chủ, có khả năng quyết định tốt hơn.
Bình luận: 2
test

test

sssss

dddd