Dịch vụ

YSG Shooting
Liên hệ
Thời gian 01 ngày Concept 2 - 3 layouts Stylist chuyên nghiệp Trang phục - YSG Design Chuyên gia trang điểm Địa điểm chụp: Studio Sản phẩm: 5 - 7 ảnh/layout Xem chi tiết
Personal Styling
Liên hệ
Lập bản đồ tài chính thời trang Tư vấn phong cách theo ngành nghề Stylist cá nhân hóa phong cách Hướng dẫn Mix & Match sản phẩm Trải nghiệm mua sắm cùng chuyên gia Một bộ ảnh theo concept riêng Xem chi tiết
Costume Rental Service
Liên hệ
Chi phí hợp lý Trang phục do YSG thiết kế Thời gian trả đồ (1-2 ngày) Địa điểm nhận đồ linh hoạt Xem chi tiết