YSG Shooting - Bộ ảnh định hình phong cách chuyên nghiệp

1. Bộ ảnh Business Style (Gói cơ bản - Basic Pack)

 • Concept 2 layouts 
 • Makeup 
 • Trang phục 
 • Sản phẩm: (10 - 15) ảnh - 2 layouts (và toàn bộ ảnh gốc)
 • Địa điểm chụp: Studio

 

2. Bộ ảnh Business Style (Gói cao cấp - Premium Pack) 

 • Concept 3 layouts 
 • Makeup 
 • Trang phục 
 • Sản phẩm: (15 - 20) ảnh - 3 layouts (Bao gồm toàn bộ ảnh gốc)
 • Địa điểm chụp: Studio
 • Stylist

 

3. Các gói được customize riêng theo nhu cầu từng khách hàng (Diamond Pack)