Chính sách may đo riêng theo yêu cầu

- YSG hỗ trợ nhận may đo theo yêu cầu riêng của khách;

- Thay đổi chi tiết thiết kế hoặc thiết kế theo yêu cầu, may theo số đo riêng: +10% giá trị sản phẩm/1 lần.